مجله طب دریا- درباره نشریه
معرفی نشریه- زمینه و حیطه مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/1/1 | 
فصلنامه علمی پژوهشی طب دریا (eISSN۲۶۷۶-۶۰۵۱)، نشریه رسمی مرکز تحقیقات طب دریا می باشد. این نشریه در قالب فصلنامه، به زبان فارسی (با چکیده انگلیسی) و منتشرکننده مقالات مرتبط با حوزه طب دریا می باشد.
طب دریا (Marine Medicine) علمی برای بهبود، حفظ و بازیابی سلامتی با رویکرد پیشگیری و درمان در رابطه با محیط های آبی دریا و اقیانوس است.
 
فصلنامه علمی پژوهشی طب دریا پایبند به کلیه اصول کمیته بین الملی ویراستاران نشریات پزشکی و همچنین کمیته اخلاق در انتشارات پزشکی می باشد.
 
فصلنامه علمی پژوهشی طب دریا انواع مقالات فارسی در قالب مقاله اصیل/ تحقیقاتی، مقاله مروری، گزارش کوتاه، گزارش موردی، نامه به سردبیر را به چاپ می رساند.
 
موضوعات و زمینه های انتشار فصلنامه علمی پژوهشی طب دریا:

·    طب زیر سطحی و غواصی (طب پیشگیری، بهداشت حرفه ای، ارزیابی و درمان بیماری های زیرسطحی و هایپرباریک ‌مدیسین)
·   
 طب سطحی و دریانوردی (طب پیشگیری، بهداشت حرفه ای، ارزیابی و درمان بیماری های دریانوردان و ساکنین سواحل و جزایر)
·   
 اورژانسهای دریایی (جستجو، نجات و امداد و انتقال دریایی، پرستاری و تریاژ در دریا، فناوری ها و تجهیزات نوین امدادرسانی دریایی، شناورهای امدادی، بیمارستانهای دریایی)
·    
روان شناسی دریایی (بهداشت و سلامت روانی دریانوردان، روانشناسی رزم دریایی، روانشناسی دریانوردی درازمدت و اقیانوسی، روان شناسی خانواده دریانوردان)
·    
طب رزم دریایی (جنگ نوین در دریا، جزایر و سواحل، جنگ افزارهای نوظهور دریایی و اقدامات درمانی – پیشگیری در برابر ترومای ناشی از آنها، مدیریت جراحات جنگی در دریا)
·    
محیط زیست و اقلیم شناسی دریایی (محیط زیست خلیج فارس، دریای خزر و دریای عمان، جانداران خطرناک دریایی، سلامت محیط زیست دریایی، اقلیم شناسی خلیج فارس و دریای خزر)
·   
بحرانها، حوادث و تصادفات دریایی (مدیریت بحران، مدیریت پایش، مدیریت منابع انسانی در دریا و ساحل، مدیریت دانش و اطلاعات پزشکی در دریا، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت تجهیزات و اقلام بهداشتی - درمانی و تله مدیسین در دریا)
·   
 طب و سفرهای دریایی، طب ورزش ها و تفریحات دریایی  (شناسایی، پیشگیری و درمان صدمات ورزشهای دریایی)
·   
 طب گرمسیری – حاره ای  (طب داخلی، طب عفونی، گوارش، پوست، چشم و کلیه و مجاری ادراری)
 
وبسایت فصلنامه علمی پژوهشی طب دریا:
www.jmarmed.ir
ایمیل فصلنامه علمی پژوهشی طب دریا:
 journalmarmedgmail.com
نشانی مطلب در وبگاه مجله طب دریا:
http://jmarmed.ir/find.php?item=1.40.14.fa
برگشت به اصل مطلب