مجله طب دریا- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/1/1 | 
مجله طب دریا (eISSN2676-6051)، نشریه رسمی مرکز تحقیقات طب دریا می باشد. این نشریه در قالب فصلنامه، به زبان فارسی (با چکیده انگلیسی) و منتشر کننده مقالات مرتبط با حوزه طب دریا می باشد.
وبسایت مجله طب دریا: www.jmarmed.ir
ایمیل مجله طب دریا: journalmarmed gmail.com
نشانی مطلب در وبگاه مجله طب دریا:
http://jmarmed.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب